اخبـــار

  اعلام اسامی راه یافتگان به جشنواره

اعلام اسامی راه یافتگان به جشنواره

۱۳۹۹/۱۲/۲۰  : تاريخ

  مصاحبه با امیر مهدی حکیمی؛ دبیر جشنواره عکس مزارات

مصاحبه با آقای حکیمی دبیر جشنواره عکس مزارات

۱۳۹۹/۱۱/۲۰  : تاريخ

  بازتاب جشنواره در سایت های عکاسی

بازتاب جشنواره در سایت های عکاسی

۱۳۹۹/۱۱/۱۹  : تاريخ

  نشست خبری

رونمایی از پوستر فراخوان

۱۳۹۹/۱۱/۷  : تاريخ

  بازخورد خبری جشنواره مزارات

در سایت های مختلف داخلی و خارجی

۱۳۹۹/۱۱/۷  : تاريخ

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به جشنواره بین المللی عکس مزارات است.